Erken Sinop Yerleşmeleri

Özdemir Koçak

Sayı: Aralık 2003, Cilt LXVII - Sayı 250 Sayfalar: 697-718
181 162

Kaystros (Küçük Menderes) Ovasında Yeni Bir Antik Yer / Birgi Yakınındaki Hacı Hasanlar Köyü ve Buluntuları

Binnur Gürler

Sayı: Aralık 2003, Cilt LXVII - Sayı 250 Sayfalar: 739-744
188 88

Bademağacı Kazıları 2004, 2005 ve 2006 Yılları Çalışma Raporu

Refik Duru, Gülsün Umurtak

Sayı: Nisan 2008, Cilt LXXII - Sayı 263 Sayfalar: 193-250
0 182

Harput İç Kale Mahalle Kazısı: Osmanlı’ya Arkeolojik Bir Yaklaşım (İlk Sonuçlar)

Necla Arslan Sevi̇n, Veli Sevi̇n, Haydar Kalsen

Sayı: Ağustos 2008, Cilt LXXII - Sayı 264 Sayfalar: 629-642
208 129

Amasya-Oluz Höyük Kazısı 2007 Dönemi Çalışmaları: İlk Sonuçlar

Şevket Dönmez, E. Emine Naza Dönmez

Sayı: Ağustos 2009, Cilt LXXIII - Sayı 267 Sayfalar: 395-422
277 137

Bozkurt Kurgan Mezarlığı Kazıları

Aynur Özfırat

Sayı: Aralık 2009, Cilt LXXIII - Sayı 268 Sayfalar: 635-644
148 125

Gökçeşeyh Buluntuları Işığında Protomlu Boynuz Rhytonların Kökeni ve Gelişimi

Adnan Diler

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 019-032
21 93

Samsat Kazıları 1987

Nimet Özgüç

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 291-294
0 66

Acemhöyük Taş Kapları

Aliye Özten

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 393-406
26 116

nuntarriiasḫaš Bayramında Hitit Kralının Kült Gezileri

Cem Karasu

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 407-428
0 142

Trakya'da Enez (Antik Ainos) Kazılarında Bulunan Bizans Altın Sikkeleri

Afif Erzen, İsmail Kaygusuz

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 429-436
44 182

Byzantian Gold Coins Found in the Excavations at Enez (Ancient Ainos) in Thrace

Afif Erzen, İsmail Kaygusuz

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 437-444
16 57

Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları 1990 Yılı Çalışmaları

M. Taner Tarhan, Veli Sevin

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 1081-1100
129 209

Kuruçay Höyüğü Kazıları 1986-1987 Çalışmaları Raporu

Refik Duru

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 653-666
21 109

Amasya Merkez Eski Şamlar Mezarlığı 1986 Kurtarma Kazısı Raporu

Mehmet Tektaş

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1715-1720
58 82

Köşk Höyük'te Bulunan Kabartma İnsan ve Hayvan Figürleriyle Bezeli Vazolar

Uğur Silistreli

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 361-374
34 79

Aiolya'da Kyme Antik Kentinde Yapılan Yeni Kazılar

Vedat İdil

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 505-524
54 112

Kyme'den Yeni Yazıtlar

Bernard Holtheıde

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 549-552
44 50

Aphrodisias. Araştırmalar-Kazılar-Tarihçe

Seyhan Doruk

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 553-564
90 117

Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Erksin Güleç

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 565-582
56 131