Sultan Salâhaddin Eyyûbî'nin Anadolu'daki Türk Devletleriyle Münasebetleri

Erdoğan Merçil

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 00417-00426
301 253

Arşiv Belgeleri Işığında Zeytun Ermeni Meselesinin Halli

Yaşar Akbıyık

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 00435-00462
227 127

Beyşehir Civarında Bulunmuş Olan Eserler

Süleyman Özkan

Sayı: Ağustos 1990, Cilt LIV - Sayı 210 Sayfalar: 00583-00590
210 151

Çeşme Kalesi

Tuncer Baykara

Sayı: Ağustos 1990, Cilt LIV - Sayı 210 Sayfalar: 00603-00630
226 134

Doğu Anadolu'da Moğol ve Türkmen Devirlerine Ait Bazı Tarihî Yapılar Hakkında Düşünceler

Faruk Sümer

Sayı: Ağustos 1990, Cilt LIV - Sayı 210 Sayfalar: 00631-00640
130 170

Anadolu Beyliklerinde Devlet Teşkilatı ve Toplum Hayatı

Yaşar Yücel

Sayı: Ağustos 1990, Cilt LIV - Sayı 210 Sayfalar: 00805-00824
1022 306

Taşınmaz Mallar Hakkında Yeni Kültepe Vesikaları

Sebahattin Bayram

Sayı: Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213 Sayfalar: 00297-00314
0 94

Osmanlı Devleti'nde Mevleviler

Nejat Göyünç

Sayı: Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213 Sayfalar: 00351-00358
140 265

Doğaya Bırakılmış Bir Akdeniz Yerleşmesi: Kaya Köy (Levisi) ve Kiliseleri

Fügen İlter

Sayı: Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213 Sayfalar: 00473-00482
216 126

Amerikan Belgelerinde Lozan Konferansı ve Amerika

Fahir Armaoğlu

Sayı: Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213 Sayfalar: 00483-00528
258 201

Dokimeon Heykelleri

İsmail Karamut

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 00605-00612
116 118

XIII.-XV. Yüzyıllarda Anadolu'da Türk-Hıristiyan Dini Etkileşimler ve Aya Yorgi (Saint Georges) Kültü

A. Yaşar Ocak

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 00661-00674
310 178

Karadeniz'in Kapalılığı Karşısında Avrupa Küçük Devletleri ve "Mîrî Ticâret" Teşebbüsü

Kemal Beydilli

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 00687-00756
510 174

Batı Anadolu'daki 1'den Fazla Naos'lu Tapınaklar

Mükerrem ( Usman ) Anabolu

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 00007-00012
224 122

XVI. Yüzyıl İran Şairlerinden Ada'iyi Şirazi'nin Selim-Namesi

Abdüsselam Bilgen

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 00013-00030
0 160

Ahmed Ârif Hikmet Beyefendi'nin Rumeli Tanzimat Müfettişliği ve Teftiş Defteri

Mahir Aydın

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 00069-00166
0 145

Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977

Zeynep Kızıltan

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 00213-00242
797 126

Süleyman Şah ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu

Mehmet Altay Köymen

Sayı: Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218 Sayfalar: 00071-00080
1358 343

Rum-Ermeni-Hoybun İşbirliği ve Anadolu'daki Toplu Mezarlar

Azmi Süslü

Sayı: Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218 Sayfalar: 00241-00248
247 222

İBRAHİM HAKKI KONYALI, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Târihi, Neşre hazırlayan : Prof. Dr. Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum 1991, XXIII + 409 sayfa + 90 adet resim. [Kitap Tanıtımı]

M. Akif Erdoğru

Sayı: Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218 Sayfalar: 00303-00304
0 71