İstiklal Savaşı ve Milli Birlik

İbrahim Agâh Çubukçu

Sayı: Kasım 1988, Cilt LII - Sayı 204 Sayfalar: 795-806
35 115

Anadolu-Mezopotamya İlişkileri Çerçevesinde Ortak Bir Kelime: ḫupurni

Yaşar Coşkun

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1505-1508
0 93

Selçuklu Hükümdarı Büyük Alâeddin Keykubad ve Anadolu Savunması

Mehmet Altay Köymen

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1539-1546
55 276

Gaziantep Câmilerinde Minber Problemi ve Müteharrik Minberler

Nusret Çam

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1683-1694
18 209

Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk VIII

Ziya Gürel

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1707-1714
37 101

YAŞAR YÜCEL, Osmanlı Devlet Teşkilâtına Dair Kaynaklar. Kitâb-i Müstetâb - Kitabu Mesâlihi'l Müslimîn ve Menafi'i'l-Mü'mimîn - Hirzü'l-Mülûk, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988, XXXV + 207 + 77 + 141 + 65 s. [Kitap Tanıtımı]

Gyula Káldy-nagy

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1721-1722
0 53

Ev Satışı İle İlgili Beş Kültepe Tableti ve Bunlardan Çıkan Bazı Sonuçlar

Cahit Günbattı

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 051-060
0 69

Urfa Haçlı Kontluğu Tarihine Bir Bakış (1098-1146)

Işın Demirkent

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 167-174
55 307

İlhanlı Hükümdarlarından Abaka, Argun Hanlar ve Ahmed-i Celayir

Faruk Sümer

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 175-198
71 178

Malazgirt Meydan Muharebesinin Diğer Meydan Muharebeleri Arasındaki Yeri ve Önemi

Mehmet Altay Köymen

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 375-380
0 213

Hitit Çivi Yazılı Belgelerin Işığı Altında İlk Çağda Tuuanuua

Yaşar Coşkun

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 477-486
0 138

XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlarda Bazı Osmanlı Şehirleri

Yusuf Halaçoğlu

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 637-678
0 238

Bulgaristan'daki Türk Vakıflarının Durumu (XX. Yüzyıl Başları)

Mehmet İpşirli

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 679-708
0 122

XIX. Yüzyılda Harput'ta Fiyatlar

Mustafa Öztürk

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 797-828
46 106

Osmanlı Devletinin 1700-1709 Kuzey Savaşı Yıllarındaki Tutumu

V. E. Şutoy

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 903-966
0 178

Kargı Köyü Büyük Çalıştepe Definesi

Melih Arslan

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 033-038
143 70

Myriokephalon Savaşının Yeri: Çivril Yakınında Kûfi Çayı Vadisi

Bilge Umar

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 099-116
254 115

1572 Tarihli Adana Mufassal Tahrir Defterine Göre Adana'nın Sosyo-Ekonomik Tarihi Üzerine Bir Araştırma

Yılmaz Kurt

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 179-212
294 257

Ebubekir Ratıb Efendi, Nemçe Sefaretnamesi

Cahit Bilim

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 261-296
416 153

Balkan Türkleri ve Bulgarlar

Yavuz Ercan

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 297-308
421 207