IX-XII. Yüzyıllarda Fergana'da Yerleş­miş Türk Boyları

Gülnisa Aynakulova

Sayı: Aralık 2013, Cilt LXXVII - Sayı 280 Sayfalar: 833-848
225 149

Çin İmparatorluğu'nun Batı Ülkeleri'ne Karşı Tesis Ettiği Askerî Hat (Dört Garnizon)

Hüseyin Salman

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 921-934
44 82

Çin Seddi'nin Yapılış Nedeni Hakkında Değişik Bir Görüş

Bülent Okay

Sayı: Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218 Sayfalar: 027-040
2016 186

Japonya'da Türk Tarihi Üzerindeki Araştırmalar (16 Ağustos 1945 - 31 Ekim 1992)

Mücteba İlgürel

Sayı: Aralık 1994, Cilt LVIII - Sayı 223 Sayfalar: 751-782
217 99

İsmail Aka, Mirza Şahruh ve Zamanı (1405-1447), Ankara 1994, XXVIII+260+bir şecere. [Kitap Tanıtımı]

Hayrunnisa Alan

Sayı: Aralık 1996, Cilt LX - Sayı 229 Sayfalar: 823-826
286 109

Prof. Dr. Masao Mori'nin Anısına

Mücteba İlgürel

Sayı: Ağustos 1998, Cilt LXII - Sayı 234 Sayfalar: 613-616
72 68

Bafra'da Fiyatlar ve Ücretler (1914-1930)

Nedim İpek

Sayı: Nisan 2000, Cilt LXIV - Sayı 239 Sayfalar: 101-128
117 87

ALAIN SERVANTIE ve RAMON PUIG DE LA BELLACASA, L'Empire ottoman dans l'Europa de la Renaissance / El Imperio Ottomano en la Europa renacentista, Leuven (Belçika) 2005, 411 sayfa, Kitap, Brüksel şehrindeki İspanya Kültür Merkezi tarafından organize edilen bir bilimsel toplantının bildirilerini içerir. Alt başlığı: Ideas et imaginarios de intelectuales, diplomaticios y opinion publica del siglo XV, XVI y principios del siglo XVII en los antiguos Paises Bajos y el Mundo Hispanico [Kitap Tanıtımı]

Mahmut H. Şaki̇roğlu

Sayı: Ağustos 2007, Cilt LXXI - Sayı 261 Sayfalar: 783-786
0 46

Tax Farm Register of Damascus Province in the Sixteenth Century: Archival and Historical Studies, Edited by Nagata Yuzo, Miura Toru and Shimizu Yasuhisa, Tokyo, The Toyo Bunko 2006. [Kitap Tanıtımı]

Mücteba İlgürel

Sayı: Ağustos 2008, Cilt LXXII - Sayı 264 Sayfalar: 665-668
0 50

Daniel PANZAC, La Marine Ottoman: De l'apogee a la chute de l'Empire (1572-1923), CNRS Editions, Paris 2009, 537 pages. Osmanlı Denizciliği: İmparatorluğun Zirvesinden [Doruk Noktasından] Çöküşüne [Yıkılışına] (1572-1923), CNRS Editions, Paris 2009, 537 s. [Kitap Tanıtımı]

İ̇brahim Güler

Sayı: Ağustos 2011, Cilt LXXV - Sayı 273 Sayfalar: 613-620
0 88

Köl Tigin Yazıtının Çince Yüzü Hakkında

Ahmet Taşağıl

Sayı: Ağustos 2004, Cilt LXVIII - Sayı 252 Sayfalar: 403-422
0 373

ERDOĞAN MERÇİL, Türkiye Selçukluları'nda Meslekler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Dizi-Sayı 192, Ankara 2000, X+234+10 resim [Kitap Tanıtımı]

M. Said Polat

Sayı: Aralık 2001, Cilt LXV - Sayı 244 Sayfalar: 1171-1174
111 60