ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Anahtar Kelimeler: Uluslararası IX. Prehistuvar ve Protohistuvar Bilimleri Kongresi, Prehistorya, Protohistorya, 13-18 Eylül 1976

Özet

13 - 18 Eylül 1976 tarihleri arasında Fransa'nın Nice şehrinde toplanan Uluslararası IX. Prehistuvar ve Protohistuvar Kongresine Kurumumuz adına üyelerimizden Dr. Hâmit Koşay "Doğu Anadolu Eski Tunç Çağlar' ve Kültürleri ve Bunların Yayılışı" konulu bir bildiri ile katılmıştır. Sayın Koşay'ın bize verdiği rapora göre, kongre'de yeni araştırma yöntemlerinin tanıtılmasına önem verilmiştir. Nice şehrinin mağaza vitrinlerine konulan kongre afişleri sayesinde şehirde adeta bir bayram havası estirilmiştir. Fransızlar son yirmi yıl içinde Prehistuvar ve Protohistuvar alanındaki araştırmalara yaptıkları katkıları özel sergiler düzenlemek, Doğa Tarihi Müzesi'nin bazı salonlarını kongrenin amaçlarına uygun biçimde ayarlamak, kitap sergilerinde konu ile ilgili yapıtları sergilemek suretiyle yenilikler getirdikleri gibi, serginin bir köşesinde Fransa'nın meşhur kokularını satan satış yerleri kurarak kongrelerden turizm yönünden nasıl yararlanılacağını da göstermişlerdir.