ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Anahtar Kelimeler: Uluslararası IX. Prehistuvar ve Protohistuvar Bilimleri Kongresi, Prehistorya, Protohistorya, 13-18 Eylül 1976

13-18 Eylül 1976 tarihleri arasında Fransa’nın Nice şehrinde toplanan Uluslararası IX. Prehistuvar ve Protohistuvar Kongresine Kurumumuz adına üyelerimizden Dr. Hâmit Koşay “Doğu Anadolu Eski Tunç Çağları ve Kültürleri ve Bunların Yayılışı” konulu bir bildiri ile katılmıştır.

Sayın Koşay’ın bize verdiği rapora göre, kongre’de yeni araştırma yöntemlerinin tanıtılmasına önem verilmiştir. Nice şehrinin mağaza vitrinlerine konulan kongre afişleri sayesinde şehirde adetâ bir bayram havası estirilmiştir.

Fransızlar son yirmi yıl içinde Prehistuvar ve Protohistuvar alanındaki araştırmalara yaptıkları katkıları özel sergiler düzenlemek. Doğa Tarihi Müzesi’nin bazı salonlarını kongrenin amaçlarına uygun biçimde ayarlamak, kitap sergilerinde konu ile ilgili yapıtları sergilemek suretiyle yenilikler getirdikleri gibi, serginin bir köşesinde Fransa’nın meşhur kokularını satan satış yerleri kurarak kongrelerden turizm yönünden nasıl yararlanılacağını da göstermişlerdir.

Kongreyi düzenleyenler programı uygulayabilmek için bildiriler sonunda eleştirme yapılmasına ve sorular sorulmasına izin vermemişlerdir. Geceleri ise belli konular üzerine konferanslar verilmiş ve filmler gösterilmiştir.

Kongrenin ilginç bir yanı da Nice şehrinin doğu ucundaki bir deniz kıyısında kurulan Terra Ameta açık hava müzesinin gezilmesi olmuştur. Bu müze, zamanımızdan 400.000 yıl önce fil avcılığı yapan insanların bıraktıkları eserlerin bulunduğu kazı yerinde kurulması bakımından önem taşımaktadır. Bu müzenin üstünde turistik bir otelin yükselmesi bu gibi yerlerden turizm yönünden nasıl yararlanıldığının başka bir örneğidir.