ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Araştırma Makalesi

Hydas; Bozburun Yarımadasında Müstahkem Bir Yerleşim Yeri

Mathias Benter

Sayfalar: 659-672 DOI: 10.37879/belleten.2010.659
857 579

XVII-XIX. Yüzyıl Rus Tarihi Kaynaklarında Kırgızların Etnik Adlandırılışı

Döölötbek Saparali̇yev

Sayfalar: 697-706 DOI: 10.37879/belleten.2010.697
1162 985

Gümülcine Ayanı Tokadcıklı Süleyman 1761(?)-1804

Necmettin Aygün

Sayfalar: 707-768 DOI: 10.37879/belleten.2010.707
3428 1326

Çeviriler

Post Reditum in Senatu ve Post Reditum ad Quirites Söylevleri

M. T. Cıcero, Ü. Fafo Telatar, Serap Gür, Turgay Erdoğan, Cemil Koyuncu

Sayfalar: 871-904 DOI: 10.37879/belleten.2010.871
1166 1012

Trabzon İmparatorluğu ve Gürcistan

M. Kuršanskıs, Murat Keçi̇ş

Sayfalar: 905-926 DOI: 10.37879/belleten.2010.905
3172 1636