Araştırma Makalesi

Çeviriler

Post Reditum in Senatu ve Post Reditum ad Quirites Söylevleri

M. T. Cıcero, Ü. Fafo Telatar, Serap Gür, Turgay Erdoğan, Cemil Koyuncu

Sayfalar: 871-904
103 114

Trabzon İmparatorluğu ve Gürcistan

M. Kuršanskıs, Murat Keçi̇ş

Sayfalar: 905-926
252 334