The Magnificent Süleymaniye Owed a Debt to the Butcher and the Grocer

Kayhan Orbay

Sayı: Nisan 2011, Cilt LXXV - Sayı 272 Sayfalar: 087-134
0 117

IX-XII. Yüzyıllarda Fergana'da Yerleş­miş Türk Boyları

Gülnisa Aynakulova

Sayı: Aralık 2013, Cilt LXXVII - Sayı 280 Sayfalar: 833-848
230 153

19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Doğu Türkistan’daki Milli Mücadelede Kazak ve Kırgızların Rolü

Vecihi Sefa Fuat Heki̇moğlu, Aytkul Mahayeva, Gulzada Çargınova

Sayı: Nisan 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 296 Sayfalar: 229-260 DOI: 10.37879/belleten.2019.229
256 335

Sovyet Döneminin İlk Yıllarında Kırgızistan’da Millî Özerk Cumhuriyet Kurma Konusundaki Fikrî Münakaşalar

Anvarbek Mokeev, Zuhra Altımışova

Sayı: Aralık 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 298 Sayfalar: 1081-1096 DOI: 10.37879/belleten.2019.1081
276 151

Rus Tarih Yazıcılığında Kırgızlar (18. Yüzyılın İkinci Yarısı - 20. Yüzyılın Başı)

Ceenbek Alımbayev

Sayı: Aralık 2012, Cilt LXXVI - Sayı 277 Sayfalar: 775-792
0 144

SETTAR CABBAR, Kurtuluş Yolunda. Yayınlayanlar: A. Sumru Özsoy, Claus Schönig, Esra Karabacak. İstanbul 2000. Orient-Institut der DMG, İstanbul, 335 s. [Kitap Tanıtımı]

Tuncer Baykara

Sayı: Ağustos 2004, Cilt LXVIII - Sayı 252 Sayfalar: 577-580
0 61

Esnâdî ez revâbıt-ı İran bâ-menâtıkî ez Asya-yi Merkezî (İran'ın Orta Asya Ülkeleriyle İlişkilerine Dâir Belgeler), Vezâret-i Umur-i Harice, Defter-i Mütalâât-ı Siyasî ve Beynelmilelî, İdare-i İntişâr-ı Esnâd, Tahran 1372 h.ş. 505 s. [Kitap Tanıtımı]

İ̇smail Aka

Sayı: Aralık 2002, Cilt LXVI - Sayı 247 Sayfalar: 991-1000
0 81