Post Reditum in Senatu ve Post Reditum ad Quirites Söylevleri
Aralık 2010, Cilt LXXIV - Sayı 271, Sayfa 871-904
M. T. Cıcero

Yukarıdaki kodu giriniz.