XVIII. Yüzyıl Tekstil Dünyasından : Hindistan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Pamuk-İpek Karışımı Kumaşları

Serap Yılmaz

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 775-808
475 205

Anzavur'un İlk Ayaklanmasına Ait Belgeler

Özcan Mert

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 847-962
870 180

İngiliz ve Fransız Resmi Belgelerinde İstanbul'un İşgalini (16 Mart 1920) Hazırlayan Gelişmeler

Ünsal Yavuz

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 963-984
290 191

Yezidiler ve İnanç Esasları

Mehmet Aydın

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 033-076
107 449

Hoço Harebelerinde Bulunan Bir Mani Metni ve Türk Tarihi Bakımından Önemi

Hüseyin Salman

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 077-086
0 139

Selçuklu Ordusu

Mehmet Altay Köymen

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 091-100
59 237

14-15. Yüzyıllarda Osmanlı Fetihleri Sırasında Avrupa'nın Siyasî ve İktisâdî Durumu

Şerif Baştav

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 101-114
109 106

XVI. Yüzyılda Kütahya Sancağı'nda Yerleşme ve Vergi Nüfusu

Çetin Varlık

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 115-168
0 173

Onaltıncı Yüzyılda Adana İlinin "Mufassal Defteri"ne Göre Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Araştırma

Mustafa Soysal

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 169-182
42 74

What is the Bulgarian Government Trying to Prove by Denying the Historical Facts?

Mehmet Saray

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 183-194
59 87

Türkiye'de İlk Demiryolları

Esin Kâhya

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 209-218
61 179

XVI. Yüzyılda Rus-İran Ticareti ve Osmanlı Devleti

N. A. Kuznetzova

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 247-256
0 111

Türkiye Seyahati

Srisurang Poolthupya

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 257-290
0 97

Cevat Açıkalın'ın Anıları : 2. Dünya Savaşının İlk Yılları (1939-1941)

Cevat Açıkalın

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 985-1080
650 205

Selçukluların Anadolu'ya Gelişlerinden Haçlı Seferlerinin Başlangıcına Kadar Urfa'nın Durumu

Erdoğan Merçil

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 461-474
83 164

Türkiye Selçuklu Sultanı Siyavuş (Cimri)'un Sikkeleri*

Nezihi Aykut

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 475-484
55 261

Anadolu Türklerinin Ekonomik Yaşamları Üzerine Gözlemler (Bu Alanda Ahiliğin Etkileri)

Neşet Çağatay

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 485-500
40 187

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler

Özer Ergenç

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 501-534
56 435

Osmanlı Ulaşım Ağında Irmak Kenarı Bir Yerleşme : Osmancık

Fügen İlter

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 535-570
0 196

1821 Ayvalık İsyanı

Zeki Arıkan

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 571-600
87 369