Sururi (Mustafa Muslihiddin b. Şaban)

Esin Kahya

Sayı: Ağustos 2008, Cilt LXXII - Sayı 264 Sayfalar: 491-500
135 83

XVII. Yüzyılın Ortalarında Gümüşhane (Torul) Kazası

Bilgehan Pamuk

Sayı: Nisan 2009, Cilt LXXIII - Sayı 266 Sayfalar: 115-144
270 110

Milas'daki Pilavtepe Miken Oda Mezarı

Mathias Benter, Vedat İnce

Sayı: Ağustos 2010, Cilt LXXIV - Sayı 270 Sayfalar: 343-350
172 119

Hydas; Bozburun Yarımadasında Müstahkem Bir Yerleşim Yeri

Mathias Benter

Sayı: Aralık 2010, Cilt LXXIV - Sayı 271 Sayfalar: 659-672
129 75

Van Kalecik (Urartu) Toplumunun Erişkin Bireylerinin Paleopatolojik Analizi

Hakan Yılmaz

Sayı: Nisan 2011, Cilt LXXV - Sayı 272 Sayfalar: 001-018
115 72

Diyarbakır’da Osmanlı Dönemi Şehir-İçi Hanları Üzerine Değerlendirme

Evindar Yeşi̇lbaş

Sayı: Aralık 2015, Cilt LXXIX - Sayı 286 Sayfalar: 877-900 DOI: 10.37879/belleten.2015.877
654 298

Madenciliğin Beşiği Anadolu: Tarih Öncesi Dönemlere Ait Bakır Yatakları

Erkan Fi̇dan

Sayı: Aralık 2017, Cilt LXXXI - Sayı 292 Sayfalar: 667-676 DOI: 10.37879/belleten.2017.667
964 534

Vakfiyelere Göre Ticaret Yapılarına Dair Kentsel Bilginin Mekâna İndirgenmesi

Methiye Gül Çöteli̇

Sayı: Nisan 2018, Cilt LXXXII - Sayı 293 Sayfalar: 185-210 DOI: 10.37879/belleten.2018.185
184 141

YASEMİN DEMİRCAN, Osmanlı İdaresinde Limni Adası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, s. 359 sayfa. [Kitap Tanıtımı]

Filiz Yaşar

Sayı: Aralık 2018, Cilt LXXXII - Sayı 295 Sayfalar: 1183-1190 DOI: 10.37879/belleten.2018.1183
128 103

Old Assyrian Metal Trade, its Volume and Interactions

Hakan Erol

Sayı: Aralık 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 298 Sayfalar: 779-806 DOI: 10.37879/belleten.2019.779
300 173

Türkiye'de İlk Demiryolları

Esin Kâhya

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 209-218
0 120

Trakya'da Enez (Antik Ainos) Kazılarında Bulunan Bizans Altın Sikkeleri

Afif Erzen, İsmail Kaygusuz

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 429-436
0 130

Byzantian Gold Coins Found in the Excavations at Enez (Ancient Ainos) in Thrace

Afif Erzen, İsmail Kaygusuz

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 437-444
0 47

Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk VIII

Ziya Gürel

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1707-1714
5 75

Studies in the Medieval History of Diyarbekr Province: Some Notes on the Sources and Literature

Mehmet Mehdi İlhan

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 199-231
5 80

Diyarbakır Tarihi Hakkında Kaynak ve Araştırmalar (Özet)

Mehmet Mehdi İlhan

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 232-236
5 39

Onaltıncı Yüzyıl Başlarında Amid Sancağı Yer ve Şahıs Adları Hakkında Bazı Notlar

Mehmet Mehdi İlhan

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 213-222
164 124

Some Notes on the Personal and Place Names Used in the Sancak of Amid During the First Half on the Sixteenth Century

Mehmet Mehdi İlhan

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 223-232
107 37

Sovyetler Birliği'nde Altın Ordu ile İlgili Yeni Araştırmalar [Kitap Tanıtımı]

Tüten Özkaya

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 497-532
169 120

D. KRASSZON, A Concise History of Veterinary Medicine, Academia Kiada, Budapeste 1988. 458 sayfa. [Kitap Tanıtımı]

Esin Kâhya

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 855-856
52 33