ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Uluğ İğdemir

Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü

Anahtar Kelimeler: Türk Tarih Kurumu, Belleten, Uluğ İğdemir

“Belleten" bu sayısiyle kırk yaşına basmış bulunuyor. Bir dergi için uzun bir yaş sayılamaz. Çünkü Batıda yüz yaşını aşmış birçok dergiler hâlâ yayın alanından çekilmiş değildir. Ama Türkiye’de bunu görememekteyiz.

Memleketimizde hiç değişmeden, aksamadan kırk yıl yayın hayatını sürdürmüş dergi yok gibidir. Belleten’in kırkıncı yılına girmiş olması bu bakımdan önem taşımaktadır.

Adını Atatürk’ün koyduğu Belletenimizin ilk sayısı 1 Ocak 1937 tarihini taşır. O tarihten bu yana gerek baskı, gerekse içerik yönünden Belleten her gün biraz daha gelişmiş, Batıdaki örneklerine yaklaşmak için her çareye baş vurulmuştur. Belleten bugün dünyanın her tarafında ağır başlılığı, bilimsel yönü ile tanınmakta, aranmakta, belli başlı kitaplıklardaki koleksiyonları sık sık baş vurulan yapıtlar arasında yer almaktadır. Dünya bilim âleminde memleketimizi şerefle temsil eden Belleten’in önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine ve Atatürk’ün anısına lâyık bir dergi olarak görevini yapacağına inanıyoruz.

ULUĞ İĞDEMİR
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü