ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Araştırma Makalesi

Göller Bölgesi'nin Batısında Bulunmuş Bir "Maden Taklidi" Testi

Halime Hüryılmaz

Sayfalar: 713-718 DOI: 10.37879/belleten.1998.713
513 374

Antalya Müzesi'ndeki Kitanaura Sikkeleri

Melih Arslan, Chris Lıghtfoot, Cihan Tibet

Sayfalar: 727-732 DOI: 10.37879/belleten.1998.727
635 410

A Group of Unknown Coins in Antalya Museum

Melih Arslan, Chris Lıghtfoot, Cihan Tibet

Sayfalar: 733-734 DOI: 10.37879/belleten.1998.733
415 292

Batı Anadolu'da Bir Peçenek Beği: Kızıl Beğ

Tuncer Baykara

Sayfalar: 735-746 DOI: 10.37879/belleten.1998.735
1925 849

Delhi Türk Sultanı Alâeddîn Muhammed-Şâh Halacî'nin Hindistan'daki Seferleri

S. Halûk Kortel

Sayfalar: 747-778 DOI: 10.37879/belleten.1998.747
3764 811

Tanzimat'ın Harput Eyaleti'nde Uygulanması ve Karşılaşılan Güçlükler

Ahmet Aksın

Sayfalar: 851-862 DOI: 10.37879/belleten.1998.851
747 534

Çeviriler

Akkoyunlular ve Toprak Reformları

Vladimir Minorsky

Sayfalar: 863-880 DOI: 10.37879/belleten.1998.863
1330 628

Haberler

Dubrovnik Arşivi'ndeki Osmanlı Belgeleri ile İlgili Rapor

Feridun M. Emecen, İdris Bostan

Sayfalar: 917-920
575 383

Kitap Tanıtımı

Nekroloji

Prof. Dr. Faruk Sümer Hayatı ve Eserleri (Ölümünün 3. Yıldönümü Dolayısıyla)

Feda Şamil Arık

Sayfalar: 935-968 DOI: 10.37879/belleten.1998.935
4522 1402