Derviş Paşazade Numan Bey'in Ayanlık ve Tersanecilik Faaliyetleri

Cafer Çi̇ftçi̇

Sayı: Ağustos 2011, Cilt LXXV - Sayı 273 Sayfalar: 387-406
82 58

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayetinde Kaçak Gemi Yapımı

Fatma Şi̇mşek

Sayı: Nisan 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 296 Sayfalar: 201-228 DOI: 10.37879/belleten.2019.201
67 61

Yavuz Zırhlısı ve Tamirinin Türk-Yunan İlişkilerine Etkisi

Tuğba Belenli̇

Sayı: Ağustos 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 297 Sayfalar: 689-728 DOI: 10.37879/belleten.2019.689
312 65

Konur Alp Gazi’nin Kimliği ve Faaliyetlerine Dair Bilinirliğin Sınırları

Feridun M. Emecen

Sayı: Ağustos 2020, Cilt LXXXIV - Sayı 300 Sayfalar: 543-558 DOI: 10.37879/belleten.2020.543
542 319

Osmanlı Devleti’nde Yeteri Kadar Bilinmeyen Bir Proje: Abdurrahman Ağa’nın 1700 (H.1111) Tarihli Gemi İnşa Faaliyeti ve Bazı Değerlendirmeler

Süleyman Polat

Sayı: Ağustos 2020, Cilt LXXXIV - Sayı 300 Sayfalar: 623-666 DOI: 10.37879/belleten.2020.623
307 205

Başlangıçtan XVII. Yüzyılın Sonuna Kadar Türk Denizcilik Tarihi 1. Editörler: İdris Bostan, Salih Özbaran, Deniz Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul 2009; resimli, 392 s. [Kitap Tanıtımı]

Mücteba İlgürel

Sayı: Nisan 2013, Cilt LXXVII - Sayı 278 Sayfalar: 317-322
0 51

Türk Kaynaklarında İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce Tahliyesi

Mücahit Özçeli̇k

Sayı: Ağustos 2012, Cilt LXXVI - Sayı 276 Sayfalar: 647-672
0 49

Osmanlı Kuruluş Döneminde Devlet

Nurdan Şafak

Sayı: Ağustos 2012, Cilt LXXVI - Sayı 276 Sayfalar: 431-454
0 139

Osmanlı Beyliği'nin Kurucusu Osman Beg

Halil İnalcık

Sayı: Ağustos 2007, Cilt LXXI - Sayı 261 Sayfalar: 479-536
224 238

ROZEN, MINNA, A History of the Jewish Community in Istanbul, the Formative Years, 1453-1566, Leiden-Boston 2002, XV-414 Sayfa, Nâşri, Hollanda'daki Brill Yayınevi'dir. [Kitap Tanıtımı]

Mahmut H. Şaki̇roğlu

Sayı: Nisan 2003, Cilt LXVII - Sayı 248 Sayfalar: 219-220
0 20