Çin İmparatorluğu'nun Batı Ülkeleri'ne Karşı Tesis Ettiği Askerî Hat (Dört Garnizon)

Hüseyin Salman

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 921-934
50 87

Tokat'ta Ailenin Sosyo - Ekonomik Yapısı (1771-1810)

Rifat Özdemir

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 993-1052
81 228

Meslek Kuruluşu ve Faaliyeti

Enver Koray

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 1151-1166
44 117

Atatürk'ün Toplanmamış Yazıları

Fethî Tevetoğlu

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 1167-1178
72 109

Enver Paşa ve Orta Asya'da Başgösteren "Basmacı" Akımı

Salâhi R. Sonyel

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 1179-1208
105 153

Türk Yüksek Öğretim Tarihine Genel Bakış

Neşet Çağatay

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 1209-1220
82 118

SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE EVLİYA ÇELEBÎ'NİN SEYAHATNÂMESİ İLE İLGİLİ YAYINLAR [Kitap Tanıtımı]

Tüten Özkaya

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 1259-1276
0 170

İngiliz ve Fransız Resmi Belgelerinde İstanbul'un İşgalini (16 Mart 1920) Hazırlayan Gelişmeler

Ünsal Yavuz

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 963-984
221 162

Yezidiler ve İnanç Esasları

Mehmet Aydın

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 033-076
52 364

Hoço Harebelerinde Bulunan Bir Mani Metni ve Türk Tarihi Bakımından Önemi

Hüseyin Salman

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 077-086
0 119

Selçuklu Ordusu

Mehmet Altay Köymen

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 091-100
35 174

14-15. Yüzyıllarda Osmanlı Fetihleri Sırasında Avrupa'nın Siyasî ve İktisâdî Durumu

Şerif Baştav

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 101-114
36 80

What is the Bulgarian Government Trying to Prove by Denying the Historical Facts?

Mehmet Saray

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 183-194
41 78

Türkiye'de İlk Demiryolları

Esin Kâhya

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 209-218
17 155

Memluk Sultanlığında Devlet Yapısı

P. M. Holt

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 227-246
0 146

Türkiye Seyahati

Srisurang Poolthupya

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 257-290
0 88

Cevat Açıkalın'ın Anıları : 2. Dünya Savaşının İlk Yılları (1939-1941)

Cevat Açıkalın

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 985-1080
464 164

Selçukluların Anadolu'ya Gelişlerinden Haçlı Seferlerinin Başlangıcına Kadar Urfa'nın Durumu

Erdoğan Merçil

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 461-474
36 131

Türkiye Selçuklu Sultanı Siyavuş (Cimri)'un Sikkeleri*

Nezihi Aykut

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 475-484
24 208

Anadolu Türklerinin Ekonomik Yaşamları Üzerine Gözlemler (Bu Alanda Ahiliğin Etkileri)

Neşet Çağatay

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 485-500
20 152