Atatürk, Bilim ve Üniversite

Aydın Sayılı

Sayı: Kasım 1988, Cilt LII - Sayı 204 Sayfalar: 1089-1104
32 123

Atatürk'ün Uygarlık Anlayışı

Abdurrahman Çaycı

Sayı: Kasım 1988, Cilt LII - Sayı 204 Sayfalar: 1105-1118
115 239

Atatürk ve Türk Sanatları

Tahsin Öz

Sayı: Kasım 1988, Cilt LII - Sayı 204 Sayfalar: 1119-1132
0 84

Atatürk'ün Edebiyat ve Sanat Anlayışı

Melâhat Özgü

Sayı: Kasım 1988, Cilt LII - Sayı 204 Sayfalar: 1133-1168
23 136

Atatürk Hakkında Şiirler (1915-1938) Bunların Tarih ve Edebiyat Bakımından Değerlendirilmesi

Fevziye A. Tansel

Sayı: Kasım 1988, Cilt LII - Sayı 204 Sayfalar: 1169-1194
0 118

Atatürk'ün Hastalığı

Bilâl N. Şimşir

Sayı: Kasım 1988, Cilt LII - Sayı 204 Sayfalar: 1195-1454
0 218

Türkiye'yi II. Dünya Savaşı'na Sokma Çabaları

Kâmuran Gürün

Sayı: Kasım 1988, Cilt LII - Sayı 204 Sayfalar: 1455-1468
30 136

Abbâsî Kara Ordusunun Merkezî İdaresi ve Sınıfları

Mustafa Zeki Terzi

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1527-1538
0 234

Selçuklu Hükümdarı Büyük Alâeddin Keykubad ve Anadolu Savunması

Mehmet Altay Köymen

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1539-1546
58 278

Endülüs'ten II. Bayezıd'a Yazılan Anonim Bir Şiir

Azmi Yüksel

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1575-1584
29 169

Türkiye'de Bir Machiavelli: Koçi Bey

Gülbende Kuray

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1655-1662
54 211

İngiliz Belgelerine Göre Mustafa Kemal-Lawrence Görüşmesi

Salâhi R. Sonyel

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1695-1700
167 229

Mustafa Kemal-Lawrence Meeting in the Light of British Documents

Salâhi R. Sonyel

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1701-1706
25 170

YAŞAR YÜCEL, Osmanlı Devlet Teşkilâtına Dair Kaynaklar. Kitâb-i Müstetâb - Kitabu Mesâlihi'l Müslimîn ve Menafi'i'l-Mü'mimîn - Hirzü'l-Mülûk, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988, XXXV + 207 + 77 + 141 + 65 s. [Kitap Tanıtımı]

Gyula Káldy-nagy

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1721-1722
0 53

Abbâsi Devleti'nin Askerî Teşkilâtında Ordu Komutanlığı ve Rütbeler

Mustafa Zeki Terzi

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 153-166
34 422

Urfa Haçlı Kontluğu Tarihine Bir Bakış (1098-1146)

Işın Demirkent

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 167-174
58 312

İlhanlı Hükümdarlarından Abaka, Argun Hanlar ve Ahmed-i Celayir

Faruk Sümer

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 175-198
75 182

Türkiye'de Kaza Yönetimi (1840-1876)

Musa Çadırcı

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 237-258
48 271

Turkish Involvement in Some International Disputes

Yılmaz Altuğ

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 259-360
35 90

Malazgirt Meydan Muharebesinin Diğer Meydan Muharebeleri Arasındaki Yeri ve Önemi

Mehmet Altay Köymen

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 375-380
0 218