XIII.-XV. Yüzyıllarda Anadolu'da Türk-Hıristiyan Dini Etkileşimler ve Aya Yorgi (Saint Georges) Kültü

A. Yaşar Ocak

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 661-674
249 154

The Protégé System in the Ottoman Empire and its Abuses

Salâhi R. Sonyel

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 675-686
0 49

İmparatorluktan Cumhuriyete, Türk Mali Politikasına Bakış

Necdet Ekinci

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 757-796
0 95

Takvim-i Vekayi'de Ermenilerle İlgili Haberler (1908-1915)

Mehmet Seyitdanlıoğlu

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 797-854
314 112

D. KRASSZON, A Concise History of Veterinary Medicine, Academia Kiada, Budapeste 1988. 458 sayfa. [Kitap Tanıtımı]

Esin Kâhya

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 855-856
76 41

Doğumunun 110. Yıl Dönümünde Atatürk Makedonya'da Türklük Coşkusu İle Anıldı

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 857-860
139 50

The United States Of America's Policies Towards Turkish Straits

Yılmaz Altuğ

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 167-200
130 156

İlk Türk Basımevinin Kuruluşunda İki Kültür Elçisi: Savary De Brèves İle İbrahim Müteferrika

Gérald Duverdier

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 275-306
171 146

Piri Reis Haritası Üzerinde Amerika'da Yapılan Geniş ve Derin Çalışmaları İçeren The Maps of the Ancient Sea Kings (Eski Deniz Krallarının Haritaları) Kitabının Türkçe Özeti

Muazzez İlmiye Çığ

Sayı: Ağustos 1992, Cilt LVI - Sayı 216 Sayfalar: 405-436
729 159

Bartholomaeus Georgievic'in Türkler Hakkındaki "De Turcarum Ritu Et Caermoniis" (1544) Adlı Yazısı ve Türkçe Tercümesi

N. Melek Aksulu

Sayı: Ağustos 1992, Cilt LVI - Sayı 216 Sayfalar: 437-458
147 106

1912 Seçimleri ve Eskişehir'de Meydana Gelen Olaylar

İhsan Güneş

Sayı: Ağustos 1992, Cilt LVI - Sayı 216 Sayfalar: 459-482
174 115

Günümüz Türkiyesi'nde Akrabalık Terimlerinin Kullanımı

Aygen Erdentuğ

Sayı: Ağustos 1992, Cilt LVI - Sayı 216 Sayfalar: 483-512
427 103

Yirmibirinci Yüzyıla Girerken Klasik Çağ Düşüncesi, Avrupa ve Türkiye

Suat Sinanoğlu

Sayı: Ağustos 1992, Cilt LVI - Sayı 216 Sayfalar: 513-530
146 119

Türk Görüntüsünün Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatına Yansıması

Orhan Burian

Sayı: Ağustos 1992, Cilt LVI - Sayı 216 Sayfalar: 567-590
146 114

JACOB M. LANDAU, The Politics of Pan-Islam (Ideology and Organization), Oxford Clarendon Press, 1990, 425 sh. [Kitap Tanıtımı]

İlber Ortaylı

Sayı: Ağustos 1992, Cilt LVI - Sayı 216 Sayfalar: 597-598
132 62

MAURITS N. VAN LOON (ed.), Hammam et-Turkman I-II. Report on the University of Amsterdam's 1981-1984 Excavations in Syria, İstanbul Hollanda Arkeloji Enstitüsü yayını (Leiden 1988), 23 bölüm, 727 sayfa, 208 levha (fotoğraf, plan, keramik çizimi), 158 tablo. İlgili fotoğraflar, çizimler ve kataloglar her bölümün sonuna eklenmiştir. [Kitap Tanıtımı]

Aynur Özfırat

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 1101-1104
89 60

Çin Seddi'nin Yapılış Nedeni Hakkında Değişik Bir Görüş

Bülent Okay

Sayı: Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218 Sayfalar: 027-040
3212 240

Kapgan Kagan (692-716)

Ahmet Taşağıl

Sayı: Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218 Sayfalar: 051-070
791 157

LEV NİKOLAYEVİÇ GUMİLYOV, "Tisyaçeletie vokrug Kaspiya", Azerbaydjanskoye Gosudarstvennoye İzdatel'stvo, Baku 1991, 312 s. (L.N. GUMİLEV, Hazar Etrafının Bin Yıllığı, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Baku. 1992, 312 s.) [Kitap Tanıtımı]

Ahmet Temir

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 1105-1110
75 65

Busbecq'in "Türklere Karşı Savaş Tasarısı"

Zeki Arıkan

Sayı: Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218 Sayfalar: 113-160
253 130