ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Anahtar Kelimeler: VIII. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu, 11-15 Ekim 1976

Özet

VIII. Türk Tarih Kongresi 11 - 15 Ekim 1976 tarihlerinde Ankara'da toplanmıştır. Kongreye 82'si yabancı olmak üzere 246 delege katılmıştır. Ankara dışından katılan delegelere yolluk ve oturma giderleri olarak 2500 er lira ödenmiştir. Beş seksiyon halinde çalışan kongreye 314 bildiri önerilmiş ise de, bunlardan gelmeyenler olmuş ve sonuç olarak kongreye 263 bildiri sunulmuştur. 1 Ekim 1976 Pazartesi günü saat 9'da kongre üyeleri Atatürk'ün Anıt - Kabrini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuşlardır. Saat 10,30'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi büyük salonunda İstiklal Marşı ve Johannes Brahms'ın Akademik Tören üvertüründen sonra Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutürk'ün bir konuşması ile kongre açılmıştır. Cumhurbaşkanından sonra Kurum ve Kongre Başkanı Ord. Prof. Enver Ziya Karal kongrelerimiz ve Kurum çalışmaları hakkında bir konuşma yapmış, daha sonra Genel Müdürümüz Uluğ İğdemir Kurum'un VII. Kongre'den bu yana beş yıllık çalışmalarını özetleyen raporunu okumuştur. Fakülte holünde açılan Kurum yayınları sergisinin gezilmesiyle öğleden önceki açılış töreni sona ermiştir.