ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Anahtar Kelimeler: VIII. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu, 11-15 Ekim 1976

VIII. Türk Tarih Kongresi 11 - 15 Ekim 1976 tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır. Kongreye 82’si yabancı olmak üzere 246 delege katılmıştır. Ankara dışından katılan delegelere yolluk ve oturma giderleri olarak 2500 er lira ödenmiştir. Beş seksiyon halinde çalışan kongreye 314 bildiri önerilmiş ise de, bunlardan gelmeyenler olmuş ve sonuç olarak kongreye 263 bildiri sunulmuştur.

11 Ekim 1976 Pazartesi günü saat 9’da kongre üyeleri Atatürk’ün Anıt - Kabrini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuşlardır. Saat 10,30’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi büyük salonunda İstiklâl Marşı ve Johannes Brahms’ın Akademik Tören Üvertüründen sonra Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutürk’ün bir konuşması ile kongre açılmıştır. Cumhurbaşkanından sonra Kurum ve Kongre Başkanı Ord. Prof. Enver Ziya Karal kongrelerimiz ve Kurum çalışmaları hakkında bir konuşma yapmış, daha sonra Genel Müdürümüz Uluğ İğdemir Kurum'un VII. Kongre’den bu yana beş yıllık çalışmalarını özetleyen raporunu okumuştur. Fakülte holünde açılan Kurum yayınları sergisinin gezilmesiyle öğleden önceki açılış töreni sona ermiştir.

Aynı gün saat 14,30’dan başlayarak 5 gün sabah ve öğleden sonra seksiyon çalışmaları sürmüştür.

13 Ekim Çarşamba günü saat 18,30-20,30 arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda Sayın Dışişleri Bakanı ve Bayan İhsan Sabri Çağlayangil kongre üyeleri onuruna bir kabul resmi düzenledikleri gibi, 15 Ekim Cuma günü de Kurum binasında Kurumumuz tarafından bir kokteyl verilmiştir.

16 Ekim 1976 Cumartesi günü Acem Höyük’ü ve Sultan Hanı’nı görmek üzere düzenlenen geziye kongre üyelerinden 85 kişi katılmıştır.

Kongreye katılan yabancı ve yerli delegeler kongrenin düzeninden ve gördükleri iyi kabulden son derece memnun kaldıklarını, gerek sözlü ve gerekse yazılı olarak, Kurum’a bildirmişlerdir.

Kongreye sunulan bildirilerden gelenlerin basımına başlanmıştır. Bildirilerin resimleriyle birlikte üç cilt tutacağı sanılmaktadır.

Kongrenin bütün harcamaları 570.419 lira tutmuştur. Bunun 307.500 lirası Ankara dışından bir bildiri ile kongreye katılan yerli ve yabancı 163 delegeye ödenen yolluklardır.