1849-1851 Bosna Hersek İsyanı

Zafer Gölen

Sayı: Aralık 2002, Cilt LXVI - Sayı 247 Sayfalar: 905-930
72 108

The Wounded Turks and the Fall of Damascus, 1 October 1918

Yücel Güçlü

Sayı: Aralık 2002, Cilt LXVI - Sayı 247 Sayfalar: 931-942
167 71

UDO STEINBACH, Geschichte Der Türkei [Türkiye Tarihi], C.H. Beck Wissen in der Beck'schen Reihe; 2143, Münich, 2000. [Kitap Tanıtımı]

İ̇nanç Fei̇gl

Sayı: Aralık 2002, Cilt LXVI - Sayı 247 Sayfalar: 1005-1006
0 50

SELÇUK AKŞİN SOMEL, The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, (Politics, Society and Economy, Brill (Leiden) 2001 (xviii+414 sayfa). [Kitap Tanıtımı]

Esin Kahya

Sayı: Ağustos 2002, Cilt LXVI - Sayı 246 Sayfalar: 613-614
0 46

FREDERIC HITZEL, L'Empire Ottoman, XVe-XVIIIe siecles, Editions Les Belles Lettres, Paris, 2001, 319 s. [Kitap Tanıtımı]

Ercüment Kuran

Sayı: Ağustos 2002, Cilt LXVI - Sayı 246 Sayfalar: 615-616
0 46

ÖMER DEMİREL, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü: Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2000, XI+209+31 sayfa levha ve resim

Hasan Yüksel

Sayı: Nisan 2002, Cilt LXVI - Sayı 245 Sayfalar: 181-186
0 73

Balkan Savaşları Esnasında Alman Salib-i Ahmer (Kızılhaç) Cemiyeti’nin İstanbul ve Edirne’de Yürüttüğü Sağlık Çalışmaları

Muttalip Şimşek

Sayı: Nisan 2021, Cilt LXXXV - Sayı 302 Sayfalar: 155-191 DOI: 10.37879/belleten.2021.155
979 492