Osmanlı İmparatorluğu'nda Koruma (Protégé) Sistemi ve Kötüye Kullanılışı
Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213, Sayfa 359-370
Salâhi R. Sonyel

Yukarıdaki kodu giriniz.