Osmanlı İmparatorluğu'nda Gayrimüslimlerin Ödedikleri Vergiler ve Bu Vergilerin Doğurduğu Sosyal Sonuçlar
Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213, Sayfa 371-392
Yavuz Ercan

Yukarıdaki kodu giriniz.