ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Çeviriler

16. Yüzyılda İki Genç Alman'ın Türklerle İlgili izlenimleri

Wilfried Buch

Sayfalar: 745-786 DOI: 10.37879/belleten.1982.745
6882 801

Araştırma Makalesi

I. Murad'ın Sikkelerine Genel Bir Bakış 761-792 (1359-1389)

İbrahim Artuk

Sayfalar: 787-794 DOI: 10.37879/belleten.1982.787
2157 605

Kuzey Moğolistan'da Yeni Bir Uygur Anıtı : Taryat (Terhin) Kitabesi

Talât Tekin

Sayfalar: 795-838 DOI: 10.37879/belleten.1982.795
3656 1094

Tarihçi ve Düşünür Enver Ziya Karal (1906-1982)

M. Cemil Uğurlu

Sayfalar: 839-844 DOI: 10.37879/belleten.1982.839
886 529

Ivan Peresvetov ve "Sultan Mehmed Menkıbesi"

Altan Aykut

Sayfalar: 861-882 DOI: 10.37879/belleten.1982.861
993 612

Bir Kitap ve Bir Eleştiri Üzerine Adlı Yazıya Cevap

Yücel Özkaya

Sayfalar: 883-896 DOI: 10.37879/belleten.1982.883
659 445

Kitap Tanıtımı

Haberler