Sovyetler Birliği'nde Altın Ordu ile İlgili Yeni Araştırmalar [Kitap Tanıtımı]

Tüten Özkaya

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 497-532
217 151

Anadolu Beyliklerinde Devlet Teşkilatı ve Toplum Hayatı

Yaşar Yücel

Sayı: Ağustos 1990, Cilt LIV - Sayı 210 Sayfalar: 805-824
759 222

Osmanlı Devleti'nde Mevleviler

Nejat Göyünç

Sayı: Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213 Sayfalar: 351-358
67 190

Haçlı Seferleri Dönemi Kalelerinden Râvendân

Işın Demirkent

Sayı: Ağustos 1992, Cilt LVI - Sayı 216 Sayfalar: 371-390
118 139

Byblos (Lübnan, Kalkolitik) ve Eski Anadolu İnsanlarının Diş Morfolojileri

Metin Özbek

Sayı: Aralık 1993, Cilt LVII - Sayı 220 Sayfalar: 731-744
213 77

İbnü'l Adîm'in Bugyetü't-Taleb fî Tarihi Haleb Adlı Eserinin Yayınları Hakkında

Ali Sevim

Sayı: Nisan 1996, Cilt LX - Sayı 227 Sayfalar: 073-080
261 120