Osmanlı Devleti'nde Mevleviler
Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213, Sayfa 351-358
Nejat Göyünç

Yukarıdaki kodu giriniz.