ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

CLAUDE BRIXHE, Le Dialecte Grec de Pamphylie. Documents et grammaire. (Bibliothéque de l'Institut Français d'Etudes Anatoliennes d'Istanbul : xxvi). Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, Paris 1976. [Kitap Tanıtımı]

Suat Sinanoğlu

Sayı: Ocak 1978, Cilt 42 - Sayı 165 Sayfalar: 147-150
268 286

Lysippos'un Sandal Bağlayan Hermes Heykeli

Jale İnan

Sayı: Nisan 1979, Cilt 43 - Sayı 170 Sayfalar: 397-414 DOI: 10.37879/belleten.1979.397
1200 672

A. FRIENDLEY, The Dreadful Day, The Battle of Manzikert 1071, London 1981 (hutchinson), 256 s. [Kitap Tanıtımı]

Tuncer Baykara

Sayı: Ekim 1982, Cilt 46 - Sayı 184 Sayfalar: 923-924
246 316

Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi

Giray Ercenk

Sayı: Ağustos 1992, Cilt 56 - Sayı 216 Sayfalar: 361-370 DOI: 10.37879/belleten.1992.361
2886 636

Burdur Müzesi’ndeki Side Tetradrahmi Definesi

Melih Arslan

Sayı: Nisan 2001, Cilt 65 - Sayı 242 Sayfalar: 37-62 DOI: 10.37879/belleten.2001.37
958 548

Uşak Müzesindeki Kistophorik Damgalı Side Tetradrahmi Definesi

Melih Arslan

Sayı: Ağustos 2007, Cilt 71 - Sayı 261 Sayfalar: 425-444 DOI: 10.37879/belleten.2007.425
1372 507