ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472
Yazar Sayfalar
Nimet Özgüç 441
Tahsin Saatçi 451
Cevat Başaran 467
Hakkı Acun 479
Emre Madran 503
Erdoğan Merçil 547
Bayram Kodaman 569
Ziya Gürel 579
Refik Duru 593
Suat İlhan 607, 625
Salâhi R. Sonyel 647, 657
Thomas D. Goodrıch 667
Salih Özbaran 693
Melek Delilbaşı 697