ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472
Yazar Sayfalar
Aydın Sayılı 665
Ziya Gürel 677
Coşkun Özgünel 697
Azmi Süslü 745, 775
İsmail Parlatır 805
J. G. Blanco Vıllalta 831
Ali Sevim 843
Robert Mantran 869
Bedrettin Tuncel 877
Mahmut H. Şakiroğlu 879, 881, 885, 887
Müjgân Cunbur 889