ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Mahmut H. Şakiroğlu

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Paleografi, Diplomatik, Tarih

Valery Stojanow, Die Entstehung und Entuıicklung der osmanisch­türkischen Palâographie und Diplomatik, mit einer Bibliographie, Berlin 1983, V-329 Sayfa. Islamkundliche Untersungen. Band 76. [A. IV.7089]

Osmanlı paleografisi üzerinde çalışmak isteyen ve diplomatika konusunda yeni bilgiler edinmek niyetinde olanlara yararlı bir kılavuz hazırlayan müellif, bu konuda kendisinden önce gelenlerin çalışmalarını ve bu alana katkılarını belirttik­ten sonra etkilerini ve yapılan çalışmaların da bol bir kaynakçasını vermektedir. Kitap ve makale adı pek bol olan bu kitapta örneklerin azlığı dikkati çekmekte ve hatta tuhaflık yaratmaktadır. Kaynak toplama konusundaki başarısının devamını atıf yaparak değil, esaslı ana kaynaklara doğru yönelmek ve hatta detaylı biçimlerini belirtmesi konuyu esas yönünden canlandırırdı. Yapılmış güzel çalışmaları olumlu karşılamış bir kişi olarak ele aldığımız bu kitabın sayfalarını çevirdikten sonra aynı hisleri bu kez duyamamak bizi düş kırıklığına uğrattı. Bu biraz da yayınevinin özelliğinden de ileri gelmektedir. Basım işlerinin çok aşırı masraflara yol açtığını bahane edip, daktilo edilmiş metinleri yayına sunan bu girişim, arap harflerini az kullanacağım diye yararlı bir girişimi kösteklemektir. Şimdiye dek yapılan ça­lışmaları pek alâ geçebilecek ve hatta uzun yıllar kalacak bir eser durumuna gelebilecek bu yayın içerdiği kaynakça ile sonraki araştırıcıların işine yarayacaktır.


YRD. DOÇ. DR. MAHMUT H. ŞAKİROĞLU