ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Araştırma Makalesi

Urartu Krallığı’nda Din Görevlileri

Bilcan Gökce

Sayfalar: 23-42 DOI: 10.37879/belleten.2017.23
1786 1151

Osmanlı Ailesinin Savaşlarda Şehit Olan Üyeleri

Haldun Eroğlu

Sayfalar: 67-88 DOI: 10.37879/belleten.2017.67
1100 681

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kıbrıs’ta İngiltere Konsolosluğu (1700-1800)

Mehmet Demi̇ryürek, Hakan Yazar

Sayfalar: 89-134 DOI: 10.37879/belleten.2017.89
3598 1081

18. Yüzyılda Girit’te Cizye Uygulaması ve Toplumsal Etkileri

Ayşe Nükhet Adıyeke

Sayfalar: 135-158 DOI: 10.37879/belleten.2017.135
1394 669

Sultan Abdülaziz Döneminde Bosna Nizâmiye Alayları (1861-1876)

Uğur Ünal

Sayfalar: 227-242 DOI: 10.37879/belleten.2017.227
2130 935

Kitap Tanıtımı