Anadolu'da Nişanın Bozulması Hakkında Verilmiş Kaniš Karumu Kararı

Hüseyin Sever

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 667-674
278 108

Hitit Sarayında Kraliçelerin Rolü

Ekrem Memiş

Sayı: Ağustos 1994, Cilt LVIII - Sayı 222 Sayfalar: 279-294
718 351

Eski Anadolu Kentlerinden Luḫuzatia/Lawazantiya'nın Tarihi ve Lokalizasyonu Üzerine

Turgut Yiğit

Sayı: Nisan 1997, Cilt LXI - Sayı 230 Sayfalar: 001-014
313 131

Kaniš Kārum'unun Diğer Kārum ve Wabartumlar'a "Kù.an" (amutum) İle İlgili Önemli Talimatları

Salih Çeçen

Sayı: Ağustos 1997, Cilt LXI - Sayı 231 Sayfalar: 219-232
123 124

Tell Minar ve Giremira, Nusaybin Bölgesi'nde Yer Alan İki Ninive 5 Merkezi

BORA UYSAL

Sayı: Aralık 2006, Cilt LXX - Sayı 259 Sayfalar: 803-820
108 130

Asurlu Tüccarların M.Ö. 2. Bin Yılın İlk Çeyreğinde Anadolu'da Faiz Uygulaması

H. Ali Şahi̇n

Sayı: Ağustos 2005, Cilt LXIX - Sayı 255 Sayfalar: 425-466
0 150