ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Turgut Yiğit

A.Ü. DTCF Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Kentleri, Luḫuzatia, Lawazantiya, M.Ö. II. binyıl, Asur Ticaret Kolonileri, Geç Hitit

Özet

M.Ö. II. binyıl Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olan Lawazantiya'nın Asur Ticaret Kolonileri döneminden başlayarak Geç Hitit'e kadar iskân edildiğini, her ne kadar bu şehir hakkında geniş bilgiler edinmemize imkân vermeyecek kadar az da olsa, çivi yazılı belgelerde Lawazantiya'ya ilişkin kayıtların sürekliliği ile biliyoruz.