ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Deniz Sarı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bilecik/ TÜRKİYE,

Anahtar Kelimeler: Gedikkaya Mağarası, Anadolu, Epi-paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tarihöncesi kültürel etkileşimler.

Özet

Gedikkaya Mağarası, Bilecik ili İnhisar ilçesinin yaklaşık 1 km güneydoğusunda, Gedikkaya Mevkii’nde yer alan Gedikkaya Nekropolü içerisinde bulunmaktadır. Mağara, Epi-paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik olmak üzere üç farklı dönemde yerleşime sahne olmuştur. Bunun yanı sıra düzensiz bir şekilde Hellenistik Dönem’e ait az sayıda ele geçen malzeme; mağaranın yer aldığı kayalık tepenin eteklerinde yer alan yerleşim yerinin sakinlerinin zaman zaman belli amaçlarla mağarayı ziyaret ettiğine işaret etmektedir. Karbon 14 yaş tayini analizlerinin sonuçlarına göre mağarada bugüne dek bilinen ilk yerleşim Epi-paleolitik Dönem’e denk gelen MÖ 14500’lere aittir. Mağaranın iskân edildiği en geç tarih ise Orta Kalkolitik Dönem’e denk gelen MÖ 4500’lerdir. Mağaradaki Epi-paleolitik Dönem buluntuları Avrupa Üst Paleolitik Dönem kültür öğeleri ile Anadolu ve Doğu Akdeniz’in Çanak Çömleksiz Neolitik kültürleri arasında bağlantılar olduğunu düşündürmektedir. Neolitik Dönem sonuna ait bulgular burada kısa süreli bir yerleşime işaret etmektedir; söz konusu kontekstlere ait tarihler, 8.2 ka olarak bilinen iklim olayına ve küresel soğumanın zirve yaptığı sürece denk gelmektedir. Kalkolitik Dönem’in ilk yarısı Gedikkaya’da mimarisi ile daha uzun süreli fakat sezonluk iskânın olduğu bir zaman dilimidir. Neolitik ve Kalkolitik Dönem buluntuları şaşırtıcı bir şekilde Balkanlar, Kafkaslar, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu gibi uzak bölge kültürleriyle ortak öğeler içermektedir. Gedikkaya’daki iskân büyük oranda iklim olayları ile ilişkilendirilen ama yine de tam olarak kesinleşmemiş sebeplere bağlı “kültürel kırılmaların” olduğu dönemlere denk gelmektedir. Dolaysıyla barınma, yeni yer arayışı, güvenlik ve konaklama gibi çeşitli sebeplere bağlı bölgeler arası insan hareketliliğinin yaşandığı süreçlerde mağarada yerleşilmiştir.

Teşekkür

Mağaranın arkeozoolojik verileri ile ilgili ön değerlendirmeler Can Yümni Gündem ve ekibi tarafından yapılmıştır, antropolojik veriler ile ilgili ön değerlendirmeler Yılmaz Selim Erdal tarafından yapılmıştır. Kendilerine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim. Gedikkaya Mağarası Kurtarma Kazıları ve Araştırmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilecik İl Kültür Müdürlüğü, Bilecik Müzesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (2019-01.BŞEÜ.04-04) ve İnhisar Belediyesi’nin destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile başta özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip üyelerine, maddi desteklerinden dolayı Sayın Gülsün İnan’a ve yukarıda adı geçen kurumlara teşekkür ederim.