ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472
Anahtar Kelime Sayfalar
akıncı 473
the akıncı guild 473
akıncı registers 473
ottoman state 473
rumelia 473
the 16th century 473
akıncılar 473
akıncı ocağı 473
akıncı defteri 473
osmanlı devleti 473
rumeli 473
16.yüzyıl 473
ala’im-i cerrahin 431
surgeon İbrahim 431
kitab-ı muntehab fi al-tibb 431
abdülvehhab el-mardani 431
turkish medical manuscripts 431
alâ’im-i cerrâhîn 431
cerrâh i̇brâhîm 431
kitâb-ı müntehab fî’ttıbb 431
abdülvehhâb el-mardânî 431
türkçe tıp yazmaları 431
discretionary corrective punishment 531
galley 531
oar 531
ottoman 531, 589
penal servitude on the galleys 531
punishment 531
ceza 531
gemi 531
kürek cezası 531
osmanlı 531, 589
tazir 531
hacı bektash veli 501
descend 501
alewi associations 501
population 501
saga 501
hacı bektaş veli 501
soy 501
alevi ocakları 501
nüfus 501
menkıbe 501
crete 559
rethymno 559
monasterie 559
foundation 559
girit 559
resmo 559
manastır 559
vakıf 559
vaccine 611
smallpox vaccine 611
rabies vaccine 611
ottoman empire 611, 739
science 611
technology 611
aşı 611
çiçek aşısı 611
kuduz aşısı 611
osmanlı i̇mparatorluğu 611, 739
bilim 611
teknoloji 611
russia 589
diplomacy 589
mahmud first 589
war 589
rusya 589
diplomasi 589
birinci mahmud 589
savaş 589
orientalism 659
istanbul libraries 659
gustav jahn 659
ibn-i ja’is 659
oryantalizm 659
i̇stanbul kütüphaneleri 659
i̇bn yaiş 659
turkey 761
germany 761
turkish-german arms-trade 761
arms- and munitionsfactories 761
türkiye 761
almanya 761
türk-alman silah ticareti 761
silah ve mühimmat fabrikaları 761
first world war 739
sultan abdulhamid ii 739
ministry of war 739
general supplies department 739
birinci dünya savaşı 739, 783
sultan ii. abdülhamid 739
harbiye nezareti 739
levazımat-ı umumiye dairesi 739
jerusalem 675
greek 675
patriarch 675
patriarchate 675
kudüs 675
rum 675
patrik 675
patrikhane 675
young khivans 713
jadidism 713
turkestan 713
İsfendiyar khan 713
khrorezm 713
yaş hiveliler 713
ceditçilik 713
türkistan 713
i̇sfendiyar han 713
harezm 713
reliquary 421
model 421
cilicia and isauria 421
silifke museum 421
taşucu 421
microarchitecture 421
röliker 421
kilikya ve i̇saurya 421
silifke müzesi 421
mikromimari 421
late ottoman architecture 627
missionary schools 627
anglo-ottoman relations 627
jews 627
geç dönem osmanlı mimarlığı 627
misyonerlik okulları 627
i̇ngiltere-osmanlı devleti i̇lişkileri 627
yahudiler 627
osmanlı ordusu 783
askerlik hizmeti 783
osman turan 787
selçuklular 787
anadolu 787