Anahtar Kelime Sayfalar
transportation in the antique age 29
milestone 29
tabula peutingeriana 29
bridge 29
antik çağ’da ulaşım 29
mil taşı 29
köprü 29
crimean khanate 243
crimea 243
shepherd gerays 243
caucasus 243
kırım hanlığı 243
kırım 243
çoban geraylar 243
kafkasya 243
crete 203
register 203
tax 203
tımar 203
book 203
girit 203
tahrir 203
vergi 203
defter 203
karamanids 105
ottoman 105
İlaldı hatun 105
İbrahim bey 105
Çelebi mehmed 105
karamanoğlu 105
osmanlı 105
i̇laldı hatun 105
i̇brahim bey 105
çelebi mehmed 105
etruscans 43
etruria 43
turan 43
fatum 43
tin/tinia 43
haruspice 43
etrusca disciplina 43
etrüskler 43
etrurya 43
counterfeiting in ottoman 315
struggle with counterfeiting 315
counterfeit moneys 315
mecidi medal 315
osmanlı’da kalpazanlık 315
kalpazanlıkla mücadele 315
sahte paralar 315
mecidi nişanı 315
architect sinan 75
urbanism 75
kulliyas 75
ottoman urban 75
provincial chief secretary 297
ottoman empire 297
regulation 297
administrative organization 297
divisions 297
vilâyet mektupçuluğu 297
osmanlı devleti 297
nizamname 297
idarî teşkilât 297
taksimat 297
güray museum 21
neo-assyrian 21
barley loan 21
docket 21
güray müze 21
yeni asurca 21
hububat borcu 21
etiket 21
erzeroum province 399
british consulate 399
harry charles augustus eyres 399
william everett 399
george pollard devey 399
social-economic life 399
erzurum vilayeti 399
i̇ngiliz konsolosluğu 399
sosyo-iktisadi hayat 399
waqf 135
yakub pasha 135
salonika 135
maruda/karoye 135
virlanova/virlaniç/ virlançe 135
vakıf 135
yakup paşa 135
selanik 135
virlanova/ virlaniç/virlançe 135
armenian question 357
congress of berlin 357
delegation of patriarchate 357
rome 357
paris 357
london 357
ermeni sorunu 357
berlin kongresi 357
patrikhane heyeti 357
roma 357
londra 357
perikle 1
trbbenimi 1
arttum̃para 1
mithrapata 1
aruwãtijesi 1
tebursseli 1
lycia 1
likya 1
cyprus 261
bladder 261
hernia 261
epilepsy 261
doctor 261
kıbrıs 261
mesane 261
fıtık 261
sara 261
hekim 261