ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Ömer İ̇skender Tuluk

Karadeniz Teknik Üniversitesi. İç Mimarlık Bölümü

Anahtar Kelimeler: İskilip Şeyh Yavsi Camii, Restitüsyon, Zaviyeli Cami, XIV. Yüzyıl, Ebüssuud Efendi, Şeyhülislam, Osmanlı

Özet

Bu çalışmada, İskilip Şeyh Yavsi Camii'nin ilk bakışta XIV. yüzyılın Zaviyeli cami tipolojisini çağrıştıran sıra dışı mekânsal ve strüktürel anlayışı üzerinde durulmuş, yapı hakkındaki mevcut çalışmalarda yetersiz ve özellikle mekânsal oluşum hakkındaki yanlış ve yüzeysel yargılar, belgeler ışığı altında yeniden ele alınmıştır. Buna bağlı olarak yapının, iç mekân, son cemaat revakı ve türbe kısmını da içeren orijinal planı hakkında bir restitüsyon denemesine girişilmiştir.