ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İslam Kavas

Anahtar Kelimeler: Fatih William, Herleva, bağırsaklar, Ağaç, Artemidorus, rüya tabirleri, Jesse Ağacı, Malmesburyli William

Özet

Kurucu rüyalar ortaçağ kroniklerinde cihanşümûl bir gelenek olmalarına rağmen yeterince dikkate alınmamıştır. Bu makale, bir kurucu rüya olarak Fatih William'ın annesinin rüyasının ilk olarak Malmesburyli William tarafından kaydedildiğini ortaya koyacaktır. Bu rüyanın kurgulanmasında Malmesburyli William klasiklerden ve Yunanlılardan gelen rüya tabiri geleneğinden etkilenmiştir. Daha sonra, Wace ve Benoit bu rüyayı 12. yüzyıl ortalama Avrupalısının anlayabileceği şekilde yeniden yazmışlardır. Bu makale iddiasını rüya tabiri kaynakları, özellikle Artemidorus, ve Jesse Ağacı başta olmak üzere Ortaçağ Avrupasının kültürel figürleri ile destekleyecektir. Bu Herleva'nın rüyasının nasıl oluşturulup değiştirildiğine dair muhtemel bir senaryodur.