ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Mehmet Özkarcı

Anahtar Kelimeler: Niğde-Bor, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu, Tavâşî Hasan Ağa, Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad

Özet

Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü devlet adamı Sokullu Mehmet Paşa, Niğde'nin Bor ilçesinde 1574 yılı civarında cami, bedesten-arasta ve mektepten oluşan bir külliye inşa ettirmiş, fakat mektep günümüze gelmemiştir. Sokullu'nun hazinedarı Tavâşî Hasan Ağa da aynı tarihlerde bu yapıların yanına çifte hamam yaptırarak külliyeye dahil etmiştir. Sokullu Mehmet Paşa (1505-1579); Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566), II. Selim (1566-1574) ve III. Murad (1574-1594) dönemlerinde sadrazamlık yapmış ünlü devlet adamıdır.