ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Aliye Öztan

Anahtar Kelimeler: Acemhöyük, Gümüş Hazinesi, Hatipler Sarayı, Assur Ticaret Kolonileri Çağı, Kazı

Özet

Acemhöyük'te son yıllarda yapılan kazılar Hatipler Sarayı'nın batısındaki kuzeybatı açmasında yoğunlaştırılmıştır. Bu alanda, Assur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait özel evler bulunmaktadır. 1992 yılında bu açmada saraylarla çağdaş olan III. kata ait yapıların bir kısmı açığa çıkarılmıştır.