ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472
Yazar Sayfalar
Muammer Gül 845
Pál Fodor 963
Balázs Sudár 963
Mustafa Murat Öntuğ 1001
İ̇smail Aka 1005
Tevfik Güran 867
Ahmet Uzun 867
Ayşe Kayapınar 1011
Thomas Zımmermann 1019
Netice Yıldız 919
Turhan Kaçar 1021
Himmet Umunç 903
BORA UYSAL 803
Levent Kayapınar 1025
Leyla Yılmaz 821
Erdoğan Merçi̇l 833