ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472
Yazar Sayfalar
Tahsin Özgüç 459, 467
Ahmet Ünal 475
Tuncer Baykara 497
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 511
Cevriye Artuk 535
Ziya Gürel 539
Tüten Özkaya 575, 577, 580, 581, 582, 583, 584, 584, 585
Şadan Karadeniz 587