ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Tüten Özkaya

Anahtar Kelimeler: Genç Türk Devrimi, 1908-1909, Rus ve Bulgar Arşivleri, Diplomatik Belgeler, II. Abdülhamit

V. İ. ŞPÎL’KOVA: Mladoturetskaja revolyutsiya 1908-1909 gg. (Genç Türk Devrimi, 1908-1909) Moskva 1977 Glav. red. vost. Lit-rı izd-va “Nauka”. 295 s.

Sovyet tarih literatüründe, Genç Türk Devrimi’nin türlü yönlerinin incelenmesine büyük bir yer ayrılmıştır. G. Z. Aliev, A. A. Alimov, A. D. Jeltyakov, A. F.
Miller, Yu. A. Petrosyan, A. M. Valuyskiy gibi Sovyet araştırıcıları, Genç Türkler’le ilgili araştırmalara katkıda bulunmuşlardır.

Bu monografi, Sovyet historiyoğrafisinde, Genç Türk Devrimi’ni genel çizgileriyle inceleyen ilk kitap olarak ortaya çıkmaktadır. Türk arşivlerinden yararlanma olanağı bulamayan yazar, yayımlanmamış olan Rus ve Bulgar arşivlerinden, Rus konsolos raporlarından, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya - Macaristan, Bulgaristan diplomatik belge yayımlarından yararlanmıştır. Kitap, Önsöz ve Sonsöz’le birlikte beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde, Genç Türk Devrimi’nin toplumsal-ekonomik ve siyasal koşulları, Devrindin başlangıcı ve Anayasa’nın geri getirilmesi, Devrindin ilk aşamasında Batılı devletlerin tutumu, Anayasa’nın geri getiı ilmesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda iç karışıklıklar, Devrinde karşı 13 Nisan (31 Mart) 1909 ayaklanması ve ülkede geçici olarak istibdat rejiminin geri getirilişi, bu ayaklanmanın bastırılması, II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesi ve Genç Türkler’in iktidara gelişi İncelenmektedir.

TÜTEN ÖZKAYA, PH. D.