ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Dönemi Araştırmaları Kurumu, Hamburg Sempozyumu, 5-10 Eylül 1976

Uluslararası Osmanlı öncesi ve Osmanlı Dönemi Araştırmaları Kurumu’nun 5-10 Eylül 1976 tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg şehirinde düzenlediği Simpozyuma Kurumumuz adına bu Kurumun Başkanı olan üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan ile Prof. Dr. Adnan Erzi, Prof. Dr. Şerafettin Turan, Prof. Dr. Neşet Çağatay ve Prof. Dr, Ali Sevim katıldılar. Arkadaşlarımızın verdikleri raporlara göre, 1974 Eylülünde Napoli'de yapılan toplantıda çeşitli kaynak gruplarının ve bunların sistemli şekilde yayınlanmaları sorununa yönelik ana konuların bu Simpozyumda saptanması kararlaşmış olmasına karşın, toplantıda bazı kongrelerde olduğu gibi serbest bildirilere yer verilmiştir. Simpozyuma çeşitli ülkelerden 64 bilim adamı katılmış ve 26 bildiri sunulmuştur. Simpozyumda genellikle Türkçe ön plana alınmıştır. Simpozyumu Uluslararası Osmanlı öncesi ve Osmanlı Dönemi Araştırmaları Kurumu’nun başkanı olan Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan bir konuşma ile açmıştır.

Simpozyumun 6 Eylül öğleden sonraki oturumunda üyelerimizden Prof. Dr. Ali Sevim 1976 yılı sonunda Kurumumuzca yayınlanmış olan İbnü’l Adîm’in “Bugyetü’t - taleb fî Tarih-i Haleb” adlı eserinin kaynakları hakkında, Prof. Dr. Neşet Çağatay da ‘‘Osmanlılarda Maden İşletmeciliğinin Savaş Malzemesi Bakımından önemi” konusunda birer bildiri sunmuşlardır.