ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Ferruh Toruk

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Fransız Gezgin Vital Cuinet, Çankırı

Özet

Seyahatnameler, gerek klasik tarih, gerek kültür, gerekse sanat tarihi çalışmalarının önemli kaynaklarındandır. Görsel malzeme gravür, harita, fotoğraf vb. bakımından oldukça zengin olan seyahatnameler kentlerin, tarihî süreç içerisindeki fizikî, ekonomik ve sosyal değişimini yansıtan son derece önemli belgeler arasında yer almaktadır.