ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Ertan Gökmen

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamit, Osmanlı, Maden İmtiyazları, (1878-1899)

Özet

XIX. yüzyılın ikinci yarısı, Osmanlı Devleti'nin yabancı devletlerle yapmış olduğu ticarî anlaşmalardan dolayı, yabancı yatırımların arttığı bir dönem olmuştur. Yabancı yatırımlar daha çok demiryolu, liman, fenerler, kamu hizmeti alanlarında yoğunlaşmıştır(1). Madencilik de yapılan bu yatırımlardan nasibini almıştır.