ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Banu Mahir

Doç. Dr. M. S. Ü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Minyatür, Hil'at, Arapça, Tarih, Türk

Özet

Osmanlı padişahlarının ve sadrazamlarının yabancı elçileri, devlet erkânını ve memurlarını çeşitli vesilelerle onurlandırmak ve taltif etmek amacıyla, bir tür hediye olarak giydirdikleri kaftan veya kürke, genel bir tanımlama ile hil'at denilmektedir. Arapça bir kelime olan hil'at "üste giyilen elbise, kaftan" anlamındadır, "resmen giydirilen elbise, teşrifat kaftanı, halâ-ı fâhire" şeklinde de açıklanmıştır.