ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Remzi Demir, Yavuz Unat

Anahtar Kelimeler: Ahmet Cevdet Paşa, Takvim, Türk, Astronomi, Takvîmü’l-Edvâr, Osmanlı

Özet

Bu makalemizde, önde gelen tarihçilerimizden ve devlet adamlarımızdan Ahmed Cevdet Paşa'nın Takvîmü'l-Edvâr adlı eserini tanıtarak, bu eserde önerilen ve şemsî seneye dayanan yeni takvimin Türk astronomi tarihindeki yerini ve önemini göstermeye çalışacağız.