ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Melih Arslan

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Sikke Kabinesi

Anahtar Kelimeler: Brockage, Sikke, Nümismatik, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Arkeoloji

Özet

Brockage sikke deyimi Nümismatik Bilim dünyasında çok eskiden beri biliniyor ve tanınıyor olmasına karşın Türkiye nümizmatik çevrelerinde bilinmemektedir. Sikke darbı sırasında oluşmuş bu hatalı basımlar Brockage diye isimlendirilmektedirler.