ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Gülnihal Bozkurt

A.Ü.Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Anahtar Kelimeler: Osmanlı-Yahudi İlişkileri, Hukukî, Dinî, Sosyal, 19. Yüzyıl, İslam Hukuku, Millet Sistemi

Özet

Bu araştırmada, Osmanlı Devletinde yaşamış olan Yahudilerin hukukî, dinî ve sosyal konumları hakkında çok kısa genel bilgi verildikten sonra, 19 yy. da Yahudileri ve Osmanlı Devletini ilgilendiren bazı önemli sorunlar, İngiliz, Amerikan ve Alman Arşiv belgelerinden birkaç örnekle ortaya konulmuştur.