Ayşe Gülçin Küçükkaya

Anahtar Kelimeler: Sedefkâr Mehmet Ağa, Edirne, Yapı, Defterdar Ekmekçioğlu Ahmet Paşa, Osmanlı

Özet

Bu çalışmada 1603-1622 tarihleri arasında Hassa Baş Mimarı olarak görev yapan Sedefkâr Mehmet Ağa'nın Edirne'de yaptığı eserler ile bu eserler arasında önemli bir yer tutan Defterdar Ekmekçioğlu Ahmet Paşa'nın yaptırdığı yapılar mimari form ve işçiliklerinde görülen devirsel yenilemeleri ele alınarak irdelenmektedir.